مدیر


شرکت کارگزاري بورس بهگزین
اولین کارگزاري ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
شرکت کارگزاري بورس بهگزین از سال 1372 فعالیت خود را آغاز نمود و در سال 1384 پس از تصویب قانون جدید بازار سرمایه به عنوان اولین شرکت کارگزاري تحت شماره 10597 نزد سازمان بورس به ثبت رسید.
برای دريافت اطلاعات بيشتر به وب سايت ذيل مراجعه فرماييد:
www.behgozinbroker.com
شماره ثبت: ١٠٢٠٢٩
محل ثبت: تهران
کدپستی : ١۵١۴٧۵٧١١١
نشانی : تهران – میدان آرژانتین– خ احمد قصیر- خ ١٢ غربی– پلاک ٧ -ط اول
تلفن : ۴٢٨۴۶- 021
فکس: ٨٨٧٦٩٩٢٣
پست الکترونیکی info@behgozinbroker.com:
فایل پیوست