بیانیه سیاست سرمایه‌گذاریبیانیه سیاست های سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
بیانیه سیاست های سرمایه گذاری (IPS) در واقع شالوده مدیریت سرمایه گذاری می باشد و یک فرآیند تصمیم گیری نظام مند برای تمام تصمیمات سرمایه گذاری است که به تعادل ریسک و بازده می انجامد. این تصمیمات درعین حال باعث بهبودعملکرد صندوق می شود و احتمال موفقیت در دستیابی به اهداف بلندمدت سرمایه گذاری را بیشترمی کند. این بیانیه به عنوان مبنایی برای اندازه گیری و ارزیابی عملکرد آینده صندوق می باشد و خود نیز طی دوره های مختلف بازبینی می گردد.
اهداف سرمایه گذاری
هدف از تشکیل صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین جمع آوری سرمایه ازسرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی ها و مدیریت آن است. باتوجه به پذیرش ریسک مورد قبول تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه درصندوق، مزیت های متعددی نسبت به سرمایه گذاری انفرادی سرمایه گذاران دارد. اولا هزینه به کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار، بین همه سرمایه گذاران تقسیم می شود و سرانه هزینه هر سرمایه گذار کاهش می یابد. ثانیا صندوق از جانب سرمایه گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه گذاربرای انجام سرمایه گذاری کاهش می یابد. ثالثا امکان سرمایه گذاری مناسب و متنوع تردارایی فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه گذاری کاهش می یابد.
سیاست های سرمایه گذاری
صندوق در اجرای موضوع فعالیت خود، سرمایه گذاری در موارد زیررا رعایت می کند:
1. سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
2. اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق رهنی و سایراوراق بهادار با درآمد ثابت. این اوراق باید تمامی شرایط زیر را داشته باشند:
الف) مجوز انتشار آنها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد.
ب)سود حداقلی برای آنها مشخص شده و پرداخت اصل سرمایه گذاری و سود آنها تضمین شده یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه گذاری وثایق کافی وجود داشته باشد.
ج) به تشخیص مدیر، یکی از موسسات معتبر بازخرید آنها را قبل از سررسید تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.
3. گواهی های سپرده منتشره توسط بانک ها یا موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
4. هر نوع سپرده گذاری نزد بانک ها و موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
استراتژی
این صندوق از نوع صندوق سرمایه گذاری می باشد و با استفاده از وجوه در اختیار خود اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار موضوع امیدنامه می کند که هدف اصلی آن افزایش سود سرمایه گذاران می باشد.
ریسک سرمایه گذاری
هرچند تمهیدات لازم به عمل آمده است تا سرمایه گذاری در این صندوق سودآور باشد ولی احتمال وقوع زیان در هر صندوق سرمایه گذاری وجود دارد. بنابراین سرمایه گذاران باید به ریسک های یاد شده توجه ویژه داشته باشند. هیچ راهی برای حذف کامل ریسک سرمایه گذاری وجود ندارد، فقط می توان سطح و نوع ریسک قابل قبول را انتخاب کرد. عموما ریسک را فقط زمانی می توان فرض کرد که با انتظارات معقولی که منجر به افزایش بازده گردد، متناسب باشد.
ریسک کاهش ارزش دارایی های صندوق
قیمت اوراق بهادار در بازار، تابع عوامل متعددی از جمله وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، صنعت موضوع فعالیت و وضعیت خاص ناشر آن است. با توجه به آنکه ممکن است در مواقعی تمام یا بخشی از دارایی های صندوق در اوراق بهادار سرمایه گذاری شده باشند و از آنجا که قیمت این اوراق می تواند در بازار کاهش یابد، لذا صندوق از این بابت ممکن است متضرر شده و این ضرر به سرمایه گذاران منتقل شود.
ریسک نکول اوراق بهادار
گرچه صندوق به غیر از سهام و حق تقدم سهام، در اوراق بهاداری سرمایه گذاری می کند که سود حداقل برای آنها تعیین و پرداخت سود و اصل سرمایه گذاری آن توسط یک موسسه معتبر تضمین شده باشد، یا برای پرداخت اصل و سود سرماایه گذاری در آنها، وثایق معتبر و کافی وجود دارد ولی این احتمال وجود دارد که طرح سرمایه گذاری مرتبط با این اوراق، سودآوری کافی نداشته باشد یا ناشر به تعهدات خود در پرداخت به موقع سود و اصل اوراق بهادار، عمل ننماید یا ارزش وثایق به طرز قابل توجهی کاهش یابد به طوری که پوشش دهنده اصل سرمایه گذاری و سود متعلق به آن نباشند. وقوع این اتفاقات می تواند باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقبا سرمایه گذاران شوند.
ریسک نوسان بازده بدون ریسک
در صورتی که نرخ بازده بدن ریسک (نظیر سود علی الحساب) افزایش یابد، به احتمال زیاد قیمت اوراق مشارکت و سایر اوراق بهاداری که سود حداقل یا ثابت برای آنها تعیین شده است در بازارکاهش مییابد. اگر صندوق در این نوع اوراق بهادار سرمایه گذاری کرده باشد و بازخرید آن به قیمت معین توسط یک موسسه معتبر (نظیر بانک) تضمین نشده باشد، افزایش نرخ بازده بدون ریسک ممکن است باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقبا سرمایه گذاران گردد.
شاخص مبنا
از شاخص های به کار گرفته شده در ارزیابی عملکرد صندوق ها، شاخص کل بازار بورس (TEDPIX) است. مقایسه بازده صندوق با بازده بازار، با در نظر گرفتن ریسک صندوق، مبنایی برای مقایسه عملکرد درنظر گرفته می شود.
سیاست های انجام ادواری آزمون های بحران به منظور مصون سازی سبد اوراق بهادارو مدیریت ریسک درشرایط بحرانی
به منظور مصون سازی پرتفوی از شرایط بحرانی و مدیریت ریسک، مطالعه جامع و ادواری بر زمینه های ذیل صورت می گیرد:
• تحلیل فضای سیاسی خارج و داخل و تحلیل ریسک سیاسی
• تحلیل اقتصاد جهانی و پیگیری و پایش و تحلیل مولفه ها و شاخص های اقتصاد جهانی بر بازارداخل.
• تحلیل اقتصاد کلان داخلی از مواضع تحلیل بودجه سال و تاثیرات آ بر بازارهای هدف.
سیاست های بازنگری و بروزرسانی "بیانیه سیاست های سرمایه گذاری صندوق" در ادوار مختلف ( و حداقل سالانه)
بازنگری و بروزرسانی بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق در ادوار مختلف تابع شرایط رونق اقتصادی، ثبات اقتصادی و رکود اقتصادی است. دوره های چرخه اقتصادی رونق، رکود و یا ثبات بازار قبل از سایر شرکت ها می بایست شناسایی شود. لذا لزوم توجه به پیش بینی وضعیت کلان اقتصادی و آگاهی زودتر از موقع از تصمیمات دولت که تاثیرات قابل توجهی به بازار می گذارد از اهمیت خاص و فوق العاده برخوردار است. بحث دوم این بخش، افق یا مدت سرمایه گذاری می باشد. از آنجاییکه ریسک سیاسی-اقتصادی ایران بالا می باشد و تصمیم گیری کلان و بلندمدت چندساله همواره با مشکلات ساختاری، اجرایی همراه می باشد لذا افق سرمایه گذاری های شرکت حداکثر یک ساله در نظر گرفته شده است.